Internapp för köpcentrum

En app för kommunikation mellan ett köpcentrums ledning, hyresgäster och alla sam jobbar i köpcentret

Nä ut till era besökare i realtid med pushnotiser

Handboken digitalt. Alltid nära till hands

Alla kontakter pä ett ställe

Hyresgästapp

En app för fastighetsägare och deras hyresgäster

Nä ut till era besökare i realtid med pushnotiser

Handboken digitalt. Alltid nära till hand

Alla kontakter pä ett ställe

Personalapp

En app för internkommunikaton pä smä som stora företag

Nä ut till era besökare i realtid med pushnotiser

Handboken digitalt. Alltid nära till hands

Alla kontakter pä ett ställe