Våra app koncept

Koncepts
Industri
Plattform

Cyan App för Intern Information

Det är svårt att nå alla arbetare oavsett kanalval. Alla har inte tillgång till dator eller företags e-post när informationen behövs. En app för hela eller delar av organisationen placerar information och verktyg i var anställds ficka och gör den lättillgänglig som ett stöd i det dagliga arbetet – vart det än sker. Notiser gör alla uppmärksamma på viktiga händelser.
Läs mer

Appar för information och nyheter

En app för att förmedla information inom organisationen eller till andra målgrupper. Kanske återuppväcka personaltidningen med en app som presenterar nyheter och händelser i bolaget för alla anställda. VD brev, förändringar, framgångar, lyfta fram medarbetare och prestationer samt öka kunskapen med fördjupande artiklar om aktuella frågor. Bygger kultur och visar “values in action” genom exempel.
Läs mer
Appar för konferens

Appar för konferens

Perfekt för konferenser, aktiviteter och andra möten. Samla all information om en eller flera konferenser i appen. Agenda med tid och plats, talare, boende, deltagare, drinkbiljetter. Hanterar både externa och interna deltagare.
Läs mer

Appar för handböcker och information

Samla nyheter, kalender, handbok, kontakter och annan viktig information för ditt team i en enkel och tydlig struktur. Perfekt för till exempel en personalhandbok, vägledning för nyanställda, nya chefer, avdelningar, policys och annan viktig information. Appen kan anpassas till era unika behov.
Läs mer

App som anslagstavla

Ge alla möjlighet att tycka till, komma med förslag eller bara posta något de vill förmedla i en app som är en digital anslagstavla i mobilen. Fungerar utmärkt som förslagslåda, anslagstavla i fastigheten, på klubben eller för att kommentera runt olika aktiviteter. Finns med eller utan kommentarer och likes samt kan anpassas till era unika behov.
Läs mer

Appar för Internkommunikation

Efterfrågan på appar som internt kommunikationsverktyg ökar kraftigt, många av de nya uppdrag vi får handlar om just en app för internkommunikation eller kommunikation med partners/ närstående bolag. Vad gör då just en app så lämplig för detta område? Bortsett från det uppenbara, att den finns tillgänglig i fickan hos användaren i princip dygnet runt och så finns det en många skäl att välja en app för effektiv kommunikation och information. Med push-notiser säkerställer man att viktig information får uppmärksamhet. Informationen kan hämtas från fler olika källor och samlas i appen tillsammans med det material man hanterar via appens administrations-gränssnitt eller via externt system. Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig utifrån era specifika behov.
Läs mer