Cyan App för Intern Information

Det är svårt att nå alla arbetare oavsett kanalval. Alla har inte tillgång till dator eller företags e-post när informationen behövs. En app för hela eller delar av organisationen placerar information och verktyg i var anställds ficka och gör den lättillgänglig som ett stöd i det dagliga arbetet – vart det än sker. Notiser gör alla uppmärksamma på viktiga händelser.

Appens grundläggande funktioner

✔️ Pushnotiser med rich puch (text och bilder)
✔️ Användarkonton Användargrupper
✔️ GDPR by design
✔️ Modulbaserat innehåll
✔️ Användare
✔️ Media
✔️ Event
✔️ Kontakt
✔️ Sök
✔️ Handbok
✔️ Mina sidor

 

Funktioner i Content CMS

✔️ Hantera CMS användare
✔️ Hantera Enheter
✔️ App användare, behörigheter och hantering av data
✔️ Innehåll I app moduler som nyheter, event och policys
✔️ Skicka rich text push notiser med bild och text
✔️ Statistik för användningen
✔️ Svara på frågor från Handbok/FAQ modul
✔️ Avdelnings Admin (valbart) kan hantera användare, innehåll och aviseringar till avdelningen
Uppstart
Från 69 000
Drift
Från 6 000